11f. Gebruikers - Account & permissies

Support Admin (IPAF) -

Selecteer het tabblad 'Gebruikers' bovenaan uw dashboard.

Kies de gebruiker van wie u de gegevens wilt inzien.

De 'Account & Toestemmingen'-tab zal je toelaten het type gebruikersaccount en de toestemmingen voor managers te veranderen.

Let op: je kunt geen permissies instellen hoger dan die van jezelf.

Wachtwoord

Als er een wachtwoord zichtbaar is, heeft de gebruiker ingelogd en een wachtwoord ingesteld. Als het wachtwoord ontbreekt en er staat 'Nog geen wachtwoord gekozen', betekent dit dat de gebruiker nog nooit is ingelogd en daarom geen gebruik zal kunnen maken van de optie om het wachtwoord te resetten.

Als een gebruiker geen wachtwoord heeft ingesteld en zijn uitnodiging is verlopen (aangezien hij geen wachtwoord heeft gekozen binnen het toegelaten tijdskader), is de snelste manier om de uitnodiging opnieuw in werking te stellen zijn status te veranderen naar 'manager', om hem vervolgens weer terug te veranderen. (Wanneer je een gebruiker naar een manager verandert ontvangt diegene een uitnodigingse-mail).

Type account

Cursisten zijn gebruikers van het systeem aan wie trainingen kunnen worden toegewezen en die kunnen inloggen op dit LMS om die trainingen te doorlopen. Zij zijn consument van de aangeboden inhoud.

Trainers zijn ook cursisten die de extra mogelijkheid hebben om modules te openen en naar cursisten te versturen als presenteerbare//offline/door een instructeur geleide modules.

Managers zijn trainees die bijkomend gebruikers en training kunnen managen, rapporten kunnen inzien, etc.

Managersbevoegdheden

Toegang tot: standaard heeft een manager toegang tot hetzelfde niveau van de organisatorische structuur als de manager die ze aanmaakt. Je kunt het organisatorische niveau verder beperken door individuele organisatorische eenheden te kiezen.

Verspreiding: je kunt de manager toestemming geven om de training en/of trainingscodes te verspreiden.

Trainingsitems: je kan specificeren welke types trainingsitems je wilt overdragen aan het beheer van de manager.

Gevorderd: U kunt instellen welk deel van de functionaliteit beschikbaar is voor de manager.

'Kan manager behouden': als je deze toestemming toestaat zal de trainee enkel toestemmingen kunnen geven aan hetzelfde niveau als jouw eigen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.