16a. Labels toevoegen

Support Admin (IPAF) -

Met labels kun je Gebruikers, Modules, Documenten en Nieuwsartikelen groeperen, zodat je ze kunt opzoeken en kunt toewijzen als subcategorieën.

Een tag kan een woord zijn, of een reeks woorden, dat u aan een item wilt verbinden. Dit kan vervolgens gebruikt worden om alle items met bepaalde tags te vinden.

 

Tags toevoegen voor gebruikers

Selecteer 'Gebruikers' in de navigatiebalk.

Selecteer de gebruiker waarbij je tags wilt toevoegen, of creëer een nieuwe gebruiker door op 'Creëer nieuwe gebruiker' te klikken. Je zal de persoonlijke informatie van deze nieuwe gebruiker moeten invullen. Bekijk de instructies voor 'Gebruikers - Creëren'.

Labels toevoegen aan een nieuwe gebruiker

Wanneer je een nieuwe gebruiker creëert zal je tags kunnen toevoegen.

Tags toevoegen aan huidige gebruikers

Kies de naam van de persoon aan wie u tags wilt toekennen.

Selecteer 'Persoonlijke gegevens & account'.

De persoonlijke informatie van de gebruikers zal weergegeven worden.

Voeg tags toe in het aangeboden veld en sla je aanpassingen op.

Labels toevoegen aan modules, nieuwsartikelen en documenten

Kies 'Training' in het 'Instellingen'-tabblad.

Selecteer daarna Modules, Documenten of Nieuws artikels.

Modules

Er is toestemming nodig om modules te bewerken. Neem contact op met IPAF Support. 

U kunt tags toevoegen wanneer u een nieuwe module aanmaakt, als u deze mogelijkheid heeft ingeschakeld, of u kunt ze toevoegen aan modules die reeds bestaan.

 

Voeg tags toe aan een nieuwe module

Vul de gevraagde gegevens in bij het maken van een nieuwe module. Zie 'Training - Modules, documenten en nieuwsartikelen' voor meer informatie.

Voeg tags toe in het aangeboden veld.

Labels toevoegen aan een bestaande module

Selecteer de titel van de module waaraan je tags wilt toevoegen.

Kies dan 'Module bewerken'

Voeg tags toe in het aangeboden veld en sla je aanpassingen op.

Documenten

Kies binnen het tabblad Instellingen opnieuw voor 'Training' en kies nu 'Documenten'.

Opnieuw kan je ofwel tags toevoegen op het moment van het uploaden van een nieuw document, of je kan er voor kiezen ze later nog toe te voegen.

Labels toevoegen aan een nieuw document

Selecteer 'Upload nieuw document' en vul alle benodigde informatie in.

Voeg de woorden die u met het document wilt associëren toe aan het veld 'Tags'.

Om meer te leren over het uploaden van documenten, kun je de handleiding 'Training - Modules, documenten en nieuwsartikelen' raadplegen.

Labels toevoegen aan bestaande documenten

Selecteer de documenttitel om het documentdetails scherm te openen.

Kies dan 'Document bewerken'

Voer je relevante labels in.

Nieuwsartikelen

Selecteer 'Training' vanuit de navigatiebalk en selecteer vervolgens 'Nieuwsartikels' van het dropdown-menu.

U heeft toestemming nodig om nieuwsartikelen te wijzigen of aan te maken.

Opnieuw kan je tags toevoegen wanneer je een nieuw artikel creëert, net als bij een al bestaand artikel.

Kies de gewenste optie.

Labels toevoegen aan een nieuw artikel

Voorzie alsjeblieft in de benodigde informatie wanneer je een nieuw artikel creëert.

Voeg tags toe in het aangeboden veld.

Tags toevoegen aan een bestaand artikel

Selecteer de titel van het nieuwsartikel waaraan je tags wilt toevoegen. Wanneer je dit eenmaal hebt gedaan selecteer je 'Bewerk artikel'.

Voeg tags toe in het aangeboden veld en sla je aanpassingen op.

Kijk om meer te leren over het gebruik van tags naar onze handleiding 'Tags gebruiken'.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.