11a. Gebruikers - Creëren

Support Admin (IPAF) -

Om een gebruikersaccount te creëren of te beheren klik je eerst op 'Gebruikers' in de hoofdnavigatie:

U zult nieuwe gebruikers individueel of in bulk (m.b.v. een bestand) kunnen aanmaken.

Een gebruikerslijst die al in het systeem vervat zit zal weergegeven worden.

Zoeken

Rechts vindt u een zoekveld waarmee u gebruikers kunt zoeken op naam of e-mailadres.

Er is ook een filterknop die je toelaat om je zoekopdracht te verfijnen middels specifieke criteria.

Tags: je kan filteren door een tag te implementeren die je eerder gecreëerd hebt. Bekijk de instructies voor 'Toevoegen van tags'.

Gebruikers: je kunt filteren op 'Actieve gebruikers', 'Inactieve gebruikers' of beide.

Gebruikerstype: U kunt filteren op 'Alleen cursisten', 'Alleen trainers', 'Alleen managers' of op 'alle gebruikerstypes'.

Er is een schakelaar die je jouw weergave in de vorm van een raster laat zien. Als je kiest voor de rasterweergave kan je kiezen voor een soorteerfunctie in termen van naam of e-mail.

Een nieuwe gebruiker aanmaken

Klik op 'Nieuwe gebruiker aanmaken'. Er wordt je dan gevraagd om de basisgegevens in te vullen, waaronder Voornaam en Achternaam, en om een foto van de gebruiker te uploaden of maken (als je die hebt) en een tijdzone in te stellen:

Let op: u kunt geen nieuwe gebruiker aanmaken zonder 'Voornaam', 'Achternaam' EN 'E-mail' OF 'Mobiel'. De enige uitzondering op deze regel is wanneer u het gebruik van gebruikersnamen heeft ingeschakeld.

Tijdzone: Bol Learning ondersteunt eLearning van over de hele wereld. Het is daarom van belang om de juiste tijdzone voor het personeel te selecteren. Het systeem zal standaard ingesteld worden op jouw huidige tijdzone. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de tijdzone zelf te veranderen naargelang het land waar ze in verblijven.

Een foto toevoegen: om een foto toe te voegen, kun je kiezen uit een bestand dat is opgeslagen op je apparaat of een foto nemen met je webcam.

Organisatie-eenheid: als uw een groot bedrijf heeft met veel afdelingen of regio's, is het handig om gebruikers in te delen in organisatie-eenheden. U kunt hier meer over vinden onder 'Instellingen - Bedrijfsstructuur'.

Tags: U kunt tags toevoegen die helpen bij het zoeken of groeperen. Zie de handleiding voor 'Toevoegen van tags'.

Afhankelijk van de aangepaste velden die in je instellingen gecreëerd zijn kan het zijn dat je extra beschikbare velden vindt die optioneel of verplicht kunnen zijn. Zie de instructies voor 'Instellingen - aangepaste velden'.

Klik op 'Gebruiker aanmaken'.

 

Bulk importerende gebruikers

Als u een groot aantal gebruikers moet toevoegen aan het systeem, kan dit gedaan worden als bulk import met behulp van één van de volgende formaten: CSV (comma-separated values), TSV (tab-separated values), Excel spreadsheet of XML.

Selecteer 'Bulkimport Gebruikers'.

Je bestand moet alle vereiste velden behelzen. Onderstaand is een voorbeeld van een Excel-spreadsheet dat dit illustreert. Zorg ervoor dat je een rubriek bijvoegt zodat de velden gemakkelijk in kaart kunnen worden gebracht in het passende systeemveld.

Voorbeeld minimaal bestand

Stap 1 van 5 - Gegevensbestand uploaden

Selecteer het bestand dat je wilt importeren.

Stap 2 van 5 - Gegevensformaat

Selecteer doorgaan om het bestand te laden. Het bestandstype, je rubrieken en het aantal gebruikers zal automatisch gedetecteerd worden.

Stap 3 van 5: velden in kaart brengen

Laat het bronveld overeenkomen met het systeemveld.

Stap 4 van 5 - Waardeconversie

Voor elk systeemveld zal je moeten aangeven of het geconverteerd moet worden dan wel geïmporteerd kan worden in zijn huidige vorm.

Als u bijvoorbeeld een aantal mensen wilt verdelen in verschillende organisatie-eenheden, moet u zorgen dat uw spreadsheet een veld bevat met hun organisatie-eenheid. U kunt deze waarde dan koppelen aan de juiste Organisatie-eenheid binnen het systeem. Zorg a.u.b. dat u een bron-naar-systeemkoppeling maakt voor elke mogelijke waarde.

Stap 5 van 5 - review

Je krijgt dan de mogelijkheid om hetgeen je wil importeren nog eens te controleren. Als je ongeldige records ziet, dan kun je klikken op 'Volledige details bekijken' om meer informatie te krijgen. Dit kan komen doordat de gebruikers die je wil importeren al in het systeem staan. Als dat het geval is, dan kun je alleen diegene die niet zijn geweigerd importeren.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.