12a. Verspreiding - Individuele gebruikers

Support Admin (IPAF) -

Om de training te distribueren naar een individuele gebruiker selecteer je de 'Gebruikers'-tab in je navigatiebalk.

Om een training te versturen naar een aantal gebruikers, zult u gebruik moeten maken van de bulkimport-optie. Zie hiervoor 'Distributie - Groepen gebuikers'.

Let op: het is belangrijk om te controleren dat een notificatie is ingesteld voor een training verzonden wordt. Zo niet, dan zal uw gekozen training, document of nieuwsartikelen worden toegewezen maar zal er geen notificatie worden verstuurd om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. U vindt 'Notificaties' binnen het 'Instellingen'-tabblad.

Om te leren hoe je een melding kunt instellen, kun je de instructies onder 'Instellingen - Meldingen' bekijken. 

Zoek binnen het tabblad 'Gebruikers' naar de cursist aan wie u training wilt toewijzen, en klik op zijn/haar naam.

U zult hun trainingsgeschiedenis te zien krijgen, en een knop 'Verzend training aan ...'.

Klik op deze knop. 

In de rechterbovenhoek wordt een samenvatting weergegeven van de training die al aan die trainee is toegewezen.

Daaronder vind je een lijst met de modules, documenten en nieuwsartikelen die beschikbaar zijn om te worden toegewezen.

Standaard worden trainingen die al zijn toegewezen aan deze cursist verborgen in de onderstaande lijst met items.

Om de items te activeren die u wilt versturen, verschuift u de knop rechts of klikt u erop. U kunt zo veel items als u wilt selecteren van elke van de itemsoorten.

Klik tot slot op 'Geselecteerde training verspreiden'. Het systeem stuurt dan een e-mail naar de geselecteerde gebruiker, met een link, toegangscode en een lijst van de items die je hebt uitgekozen om te verspreiden, zoals gedefinieerd in de melding (Instellingen).

Bovenaan je scherm zie je de bevestiging dat de training verstuurd is naar de gekozen trainee.

Als je tijdslimieten (een verval- en/of einddatum) aan de trainee wilt opleggen in het voltooien van de module, klik je op de module die je zojuist hebt toegewezen aan de trainee.

Klik op het tabblad genaamd 'Wijzig data'. Binnen dit tabblad kunt u een optionele inleverdatum/-tijd en/of verloopdatum voor de module invoeren. Zie '11b - Gebruikers - Trainingsgeschiedenis' for meer informatie.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.