15c. Instellingen - Meldingen

Support Admin (IPAF) -

Meldingen zijn geautomatiseerde e-mails of SMS-berichten die worden verstuurd naar trainees of managers om ze te informeren over toegewezen trainingen, gemaakte nieuwsartikelen, ingewisselde activatiecodes en voltooide trainingen.

Klik op 'Mededelingen' binnen de 'Instellingen'-tab.

Een standaardnotificatie zal zijn ingesteld als standaard voor een nieuwe training. Dit dekt alles wat wordt verzonden vanuit het systeem.

Om een nieuwe mededeling te creëren klik je op 'Creëer nieuwe mededeling'.

Er zijn twee soorten meldingen die je kunt aanmaken:

Trainee training mededeling
Deze mededeling is voor de aandacht van een trainee bedoeld.

Manager training mededeling
Deze mededeling is voor de aandacht van een manager bedoeld. (Er zijn een aantal eigenschappen die enkel voor manager mededelingen beschikbaar zijn).

Name
Voeg een unieke naam toe om deze melding te identificeren.

Verzending ingeschakeld?
Je moet 'verzending ingeschakeld?' activeren om deze mededeling te kunnen versturen.

Formaat 
kies in welk formaat je de melding wil versturen.

Vervangingstokens
Tokens creëren automatisch ingevulde tekstdelen binnen de e-mailnotificatie. De ingevulde tekst wordt dan gehaald uit gegevens die al verzameld zijn door het LMS. Voorbeeld: [BRAND] zou de bedrijfsnaam invullen.

Als je mededeling via de e-mail verstuurd moet worden, voeg dan een 'E-mail bericht' toe. Er zijn 4 'tokens' beschikbaar in het bericht.

Als u een gebruiker op de hoogte stelt van een voltooide module en hun certificaat wilt bijvoegen, kunt u dit hier aangeven.

Zie de instructies over 'Instellingen - Certificaten' voor meer informatie.

Als uw notificatie moet worden verzonden via SMS, voeg dan een 'SMS-bericht' toe. U kunt drie 'tokens' gebruiken in het bericht.

Opmerking: sms'jes mogen niet de 90 karakters overschrijden.

 

Kies de organisatorische eenheid aan wie je de melding wil sturen. Bekijk de instructie over 'Bedrijfsstructuur' voor meer informatie.

Je kan nu de condities kiezen voor het verzenden van de mededeling:

Kies welke training u wilt bijvoegen.

Kies het type training dat je wilt bijvoegen.

Kies wanneer de notificatie verzonden moet worden.

Als u heeft gekozen om een notificatie op een bepaalde dag te laten verzenden, kunt u ook kiezen op welk tijdstip deze verzonden moet worden.

Als je mededeling voor een manager bedoeld is heb je vervolgopties:

Je kan een CSV-export bevestigen. Deze omvat de details van de mensen gerelateerd aan het rapport , inclusief alle velden die de trainees hebben bezocht.

Je hebt bovendien de mogelijkheid om te kiezen wanneer een melding wordt verstuurd, bijvoorbeeld op bepaalde dagen van de week/maand.

Selecteer de manager die de notificatie moet ontvangen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.